Viborg Kammerkor er et kor for ambitiøse amatørsangere.
Koret hører under Viborg Musikskole og her på siderne kan du læse mere om koret og dets aktiviteter.

Koret har i de foregående år medvirket i en del større koncerter, f.eks. Mozarts Requiem, Durufles Requiem, Schuberts Messe i G-dur og Dvoraks messe i D-dur. Vi afholder hvert år forårs- og julekoncerter, med danske og udenlandske sange og salmer.

Læs mere om korets repertoire
Billeder og tekst til pressen

  • Maja Simonsen er korets dirigent
  • Koret øver: Mandag aften kl. 19.30 – 21.50 på Viborg Musikskole.
  • Koret optager gerne nye medlemmer indenfor alle 4 stemmegrupper, og henvendelse herom rettes til korets dirigent.
  • Koret medvirker gerne ved musikalske og andre kulturelle aktiviteter, det gælder både kirkelige og verdslige lejligheder. Henvendelse herom rettes til formanden.

logo