KORETS HISTORIE

Viborg Kammerkor blev stiftet i 1943 af den ungarskfødte musikpædagog Klari Fredborg. Da koret fra begyndelsen kun bestod af 14-15 sangere, øvede man i dagligstuen hos korets sangere, heraf navnet kammerkor.

I 1955 fik koret sin anden dirigent, Mogens Lundsgård, der efter mere end 30 år på posten blev korets første æresmedlem.

I 1986 tog organist Ingegerd Bogh over. Fra 1989 ledede domorganist Asger Pedersen koret indtil 1991, hvor organist Jens Chr. Hansen blev ansat. Han stod i spidsen for Viborg Kammerkor indtil 2002, og indførte i denne periode bl.a. traditionen med at opføre større værker med kor, orkester og solister. Ved korets 60-års jubilæum i 2003 blev Jens Christians store indsats anerkendt ved udnævnelsen til æresmedlem.

I perioden 2002-2007 har korets dirigent været organist og sanger Kirsten Dolberg. Kirsten lagde stor vægt på især klang, renhed, udtale og sangteknik.

Korets nuværende dirigent er Maja Simonsen.

Kor_stregtegning